Binnen onze praktijk kunt u terecht voor diverse prothetische behandelingen. Voor elke behandeling gelden andere wettelijke regels en bepalingen als het gaat om vergoedingen. Wij hebben ze hieronder uitgebreid voor u op een rij gezet. Om begrijpelijke redenen kunt u aan deze informatie geen rechten ontlenen. Echter kunt u er op vertrouwen dat de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld. Voor de zekerheid adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met uw zorgverzekeraar omtrent de exacte vergoedingen in uw specifieke situatie. Want ieder mens is uniek en zo ook elke behandeling en de daarbij behorende verzekeringspakketten en vergoedingen. Uw zorgverzekeraar zal u vragen om een begroting, deze kunt u uiteraard na een vrijblijvend en kosteloos intake gesprek in onze praktijk verkrijgen.

Nieuwe gebitsprothese…

Kosten tandarts of kaakchirurg 

De kosten voor extracties (= trekken van uw eigen tanden en kiezen) door de tandarts of kaakchirurg worden alleen uit een aanvullende tandartsverzekering vergoed. Hiervoor zijn geen vergoedingen in de basisverzekering opgenomen, tenzij er sprake is van een medische noodzaak. U ontvangt van de tandarts of kaakchirurg van tevoren een kostenbegroting voor het medische onderzoek, het maken van röntgenfoto’s en het uiteindelijke trekken van uw eigen tanden en kiezen.

Kosten eerste immediaat prothese

Voorafgaand aan uw behandeling ontvangt u van onze praktijk een begroting voor uw eerste immediaat prothese.

 • Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% van de totale kosten van uw eerste immediaat prothese uit de basisverzekering.
 • De resterende 25% wordt de eigen bijdrage bij uw eerste immediaat prothese genoemd.
  • Een aanvullende tandarts verzekering kan deze 25% in zijn geheel of ten dele voor u vergoeden. Het is dan goed mogelijk dat u geen eigen bijdrage bij uw eerste immediaat prothese heeft.
 • Omdat een groot deel van uw behandeling uit de basisverzekering vergoed wordt, brengt uw zorgverzekeraar het openstaande deel van het eigen risico bij u in rekening (€ 385 in 2022), tenzij u een verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten.
 • Heeft u vrijwillig gekozen voor een verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op uw maandelijkse zorgpremie? Dan brengt uw zorgverzekeraar ook het openstaande deel van het vrijwillig verhoogd eigen risico bij u in rekening.

Kosten in het eerste jaar

Gedurende het eerste jaar na plaatsing van de eerste immediaat prothese vinden er noodzakelijke aanpassingen plaats in de nazorgfase, omdat uw kaak gaat genezen en uw prothese te ruim wordt. Deze aanpassingen worden voor het merendeel uit de basisverzekering vergoed.

 • Let op! Vindt het plaatsen van uw immediaat prothese in jaar X plaats en aanpassing van uw gebitsprothese een jaar later, in jaar Y? Dan wordt opnieuw uw eigen risico door de zorgverzekeraar aangesproken. Dit geldt zowel voor het verplicht als het vrijwillig verhoogd eigen risico.

Kosten na een jaar

Na een jaar overlegt de tandprotheticus met u over de vervolg behandeling. Sommige mensen zijn tevreden over de pasvorm van de eerste immediaat prothese en kunnen hier nog een tijdje mee door functioneren. Anderen kiezen voor het aanmeten van een nieuwe volledige prothese of worden doorverwezen naar de implantoloog om de mogelijkheid van implantaten te onderzoeken. Tegen die tijd ontvangt u uiteraard weer een begroting van uw vervolgbehandeling.

 • Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% van de totale kosten van uw nieuwe volledige prothese uit de basisverzekering. Dit geldt zowel voor de conventioneel aangemeten prothese, als de digitale prothese. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:
  • Een volledige boven- en onderprothese, omdat u volledig tandeloos bent, in zowel de boven- als onderkaak.
  • Een volledige bovenprothese, i.c.m. eigen tanden en kiezen in de onderkaak, omdat u volledig tandeloos bent in de bovenkaak.
  • Een volledige onderprothese, i.c.m. eigen tanden en kiezen in de bovenkaak, omdat u volledig tandeloos bent in de onderkaak.
 • De resterende 25% wordt uw eigen bijdrage genoemd.
  • Een aanvullende tandarts- of prothese verzekering kan deze 25% in zijn geheel of voor een deel voor u vergoeden. Hierdoor is het goed mogelijk dat u geen eigen bijdrage heeft.
 • Omdat een groot deel van de behandeling uit de basisverzekering vergoed wordt, brengt uw zorgverzekeraar het openstaande deel van het eigen risico bij u in rekening (€ 385 in 2022), tenzij u een verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten.
 • Heeft u vrijwillig gekozen voor een verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op uw maandelijkse zorgpremie? Dan brengt uw zorgverzekeraar ook het openstaande deel van het vrijwillig verhoogd eigen risico bij u in rekening.

Partiële prothese

 • Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u een aanvullende tandartsverzekering te hebben afgesloten. Per polis en zorgverzekeraar verschilt de vergoeding sterk. Wij maken graag een begroting voor u, zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt informeren naar de vergoedingen.
 • Voor een partiële (gedeeltelijke) of frame prothese zijn geen vergoedingen opgenomen in de basisverzekering.
  • Het eigen risico wordt dan ook niet door uw zorgverzekeraar aangesproken. Dit geldt zowel voor het verplicht eigen risico (€ 385 in 2022), als het vrijwillig gekozen en verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op de maandelijkse zorgpremie. Dit komt omdat de behandeling niet uit de basisverzekering vergoed wordt. Alleen als hier sprake van is, dan wordt het verrekend met het eigen risico.

Plaatsen van de implantaten door de implantoloog

Als uw zorgverzekeraar een machtiging heeft afgegeven voor het plaatsen van de implantaten door de implantoloog, dan wordt het plaatsen van de implantaten volledig uit de basisverzekering vergoed. Wel wordt het plaatsen van de implantaten verrekend met het verplicht eigen risico van € 385 in 2022, evenals een eventueel vrijwillig verhoogd eigen risico.

De prothese op implantaten

 • De prothese die vervolgens op de implantaten geplaatst wordt, wordt voor het merendeel vergoed uit de basisverzekering.
 • Wel is er sprake van een percentuele en wettelijke eigen bijdrage. Hiervan is het goed mogelijk dat deze door een tandarts- of prothese verzekering in zijn geheel of voor een groot deel vergoed wordt. Heeft u alleen een basisverzekering? Dan geldt een eigen bijdrage van:
  • Volledige bovenprothese op implantaten | 8% eigen bijdrage
  • Volledige onderprothese op implantaten | 10% eigen bijdrage
  • Gelijktijdig vervaardigde normale bovenprothese i.c.m. een onderprothese op implantaten | samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%
 • Omdat een groot deel van de behandeling uit de basisverzekering vergoed wordt, brengt uw zorgverzekeraar het openstaande deel van het eigen risico bij u in rekening (€ 385 in 2022), tenzij u een verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten.
 • Heeft u vrijwillig gekozen voor een verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op uw maandelijkse zorgpremie? Dan brengt uw zorgverzekeraar ook het openstaande deel van het vrijwillig verhoogd eigen risico bij u in rekening.
 • Let op! Valt het plaatsen van de implantaten in kalenderjaar X? En het plaatsen van de prothese in kalenderjaar Y? Dan wordt het eigen risico van beide kalenderjaren door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht. Dit geldt zowel voor het verplicht als vrijwillig verhoogd eigen risico.

Kosten nieuwe prothese op implantaten

 • Heeft uw zorgverzekeraar in het verleden het plaatsen van de implantaten uit de basisverzekering voor u vergoed? Dan wordt uw gebitsprothese op implantaten ook nu voor een groot deel door uw zorgverzekeraar uit de basisverzekering vergoed.
 • Wel is er sprake van een percentuele en wettelijke eigen bijdrage. Hiervan is het goed mogelijk dat deze door een tandarts- of prothese verzekering in zijn geheel of voor een groot deel vergoed wordt. Heeft u alleen een basisverzekering? Dan geldt een eigen bijdrage van:
  • Volledige bovenprothese op implantaten | 8% eigen bijdrage
  • Volledige onderprothese op implantaten | 10% eigen bijdrage
  • Gelijktijdig vervaardigde normale bovenprothese i.c.m. een onderprothese op implantaten | samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%
 • Omdat een groot deel van de behandeling uit de basisverzekering vergoed wordt, brengt uw zorgverzekeraar het openstaande deel van het eigen risico bij u in rekening (€ 385 in 2022), tenzij u een verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten.
 • Heeft u vrijwillig gekozen voor een verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op uw maandelijkse zorgpremie? Dan brengt uw zorgverzekeraar ook het openstaande deel van uw vrijwilliger verhoogd eigen risico bij u in rekening.

Reparatie gebitsprothese…

 • 90% van de kosten van de reparatie van een volledige prothese worden uit de basisverzekering vergoed.
  • Omdat de behandeling voor het merendeel uit de basisverzekering vergoed wordt, brengt uw zorgverzekeraar het openstaande deel van het eigen risico (€ 385 in 2022) naderhand bij u in rekening, tenzij u een verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten.
  • Heeft u vrijwillig een verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op uw maandelijkse zorgpremie? Dan brengt uw zorgverzekeraar ook het openstaande deel van uw vrijwillig verhoogd eigen risico bij u in rekening.
 • 10% van de kosten van de reparatie wordt de eigen bijdrage genoemd.
  • Een eventuele tandarts- of prothese verzekering kan de eigen bijdrage van 10% voor u vergoeden.
 • Let op! Het kan dus voorkomen dat u voor dezelfde behandeling zowel een nota van de praktijk ontvangt voor de eigen bijdrage van 10% en van uw zorgverzekeraar als er nog een deel van uw eigen risico niet voldaan is van het betreffende kalenderjaar.
 • Codes ter declaratie van uw behandeling:
  • P07 | Reparatie volledig kunstgebit (zonder afdruk) + Materiaal- e/o techniekkosten, of
  • P08 | Reparatie volledig kunstgebit (met afdruk) + Materiaal- e/o techniekkosten
 • Vergoedingen zijn veelal opgenomen in aanvullende tandartsverzekeringen.
 • Voor de reparatie van een partiële (gedeeltelijke) of frame prothese zijn geen vergoedingen opgenomen in de basisverzekering.
  • Het eigen risico wordt dan ook niet door uw zorgverzekeraar aangesproken. Dit geldt zowel voor het verplicht eigen risico (€ 385 in 2022), als het vrijwillig gekozen en verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op de maandelijkse zorgpremie. Dit komt omdat de behandeling niet uit de basisverzekering vergoed wordt. Alleen als hier sprake van is, dan wordt het verrekend met uw eigen risico.
 • Codes ter declaratie van uw behandeling:
  • P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit (zonder afdruk) + Materiaal- e/o techniekkosten, of
  • P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit (met afdruk) + Materiaal- e/o techniekkosten
 • Voor reparatie van een implantaat gedragen prothese moet van tevoren een machtiging zijn afgegeven door de zorgverzekeraar. De praktijk zal u hier vooraf uiteraard over informeren en tevens de aanvraag voor u verzorgen.
  • Overigens geldt dit niet voor een losse of te vervangen tand. Maar veelal als er sprake is van een breuk rondom het bevestigingsmechanisme dat in uw gebitsprothese is aangebracht, dat op uw implantaten vastklikt.
  • Soms kan het ook voorkomen dat een machtigingsaanvraag niet nodig is, omdat de praktijk goede afspraken met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt aan het begin van het jaar.
 • Na machtiging is er in elk geval een vergoeding van 90% uit de basisverzekering.
  • Omdat de behandeling voor het merendeel uit de basisverzekering vergoed wordt, brengt uw zorgverzekeraar het openstaande deel van het eigen risico (€ 385 in 2022) naderhand bij u in rekening, tenzij u een verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten.
  • Heeft u vrijwillig een verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op uw maandelijkse zorgpremie? Dan brengt uw zorgverzekeraar ook het openstaande deel van het vrijwillig verhoogd eigen risico bij u in rekening.
 • 10% van de kosten van de reparatie wordt de eigen bijdrage genoemd.
  • Een eventuele tandarts- of prothese verzekering kan de eigen bijdrage van 10% voor u vergoeden.
 • Let op! Het kan dus voorkomen dat u voor dezelfde behandeling zowel een nota van de praktijk ontvangt voor de eigen bijdrage van 10% en van uw zorgverzekeraar als er nog een deel van uw eigen risico niet voldaan is van het betreffende kalenderjaar.
 • Codes ter declaratie van uw behandeling:
  • J74 | Reparatie zonder staafdemontage + Materiaal- e/of techniekkosten, of 
  • J75 | Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten + Materiaal- e/o techniekkosten, of
  • J76 | Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten + Materiaal- e/o techniekkosten, of
  • J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten + Materiaal- e/o techniekkosten

Rebasing (opvulling) gebitsprothese…

 • 90% van de kosten van rebasing (opvulling) van een volledige prothese worden uit de basisverzekering vergoed.
  • Omdat de behandeling voor het merendeel uit de basisverzekering vergoed wordt, brengt uw zorgverzekeraar het openstaande deel van het eigen risico (€ 385 in 2022) naderhand bij u in rekening, tenzij u een verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten.
  • Heeft u vrijwillig een verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op uw maandelijkse zorgpremie? Dan brengt uw zorgverzekeraar ook het openstaande deel van het vrijwillig verhoogd eigen risico bij u in rekening.
 • 10% van de kosten van de rebasing wordt de eigen bijdrage genoemd.
  • Een eventuele tandarts- of prothese verzekering kan de eigen bijdrage van 10% voor u vergoeden.
 • Let op! Het kan dus voorkomen dat u voor dezelfde behandeling zowel een nota van de praktijk ontvangt voor de eigen bijdrage van 10% en van uw zorgverzekeraar als er nog een deel van uw eigen risico niet voldaan is van het betreffende kalenderjaar.
 • Codes ter declaratie van uw behandeling:
  • P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw + Materiaal- e/o techniekkosten

 • 90% van de kosten van rebasing (opvulling) van een volledige prothese middels een zachte basis wordt uit de basisverzekering vergoed.
  • Omdat de behandeling voor het merendeel uit de basisverzekering vergoed wordt, brengt uw zorgverzekeraar het openstaande deel van het eigen risico (€ 385 in 2022) naderhand bij u in rekening, tenzij u een verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten.
  • Heeft u vrijwillig een verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op uw maandelijkse zorgpremie? Dan brengt uw zorgverzekeraar ook het openstaande deel van het vrijwillig verhoogd eigen risico bij u in rekening.
 • 10% van de kosten van de rebasing wordt de eigen bijdrage genoemd.
  • Een eventuele tandarts- of prothese verzekering kan de eigen bijdrage van 10% voor u vergoeden.
 • Let op! Het kan dus voorkomen dat u voor dezelfde behandeling zowel een nota van de praktijk ontvangt voor de eigen bijdrage van 10% en van uw zorgverzekeraar als er nog een deel van uw eigen risico niet voldaan is van het betreffende kalenderjaar.
 • Codes ter declaratie van uw behandeling:
  • P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw + Materiaal- e/o techniekkosten
 • Voor de rebasing (opvulling) van een partiële (gedeeltelijke) of frame prothese zijn veelal vergoedingen opgenomen in aanvullende tandarts verzekeringen.
 • In de basisverzekering zijn geen vergoedingen voor de behandeling opgenomen.
  • Het eigen risico wordt dan ook niet door uw zorgverzekeraar aangesproken. Dit geldt zowel voor het verplicht eigen risico (€ 385 in 2022), als het vrijwillig gekozen en verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op de maandelijkse zorgpremie. Dit komt omdat de behandeling niet uit de basisverzekering vergoed wordt. Alleen als hier sprake van is, dan wordt het verrekend met uw eigen risico.
 • Codes ter declaratie van uw behandeling:
  • P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw + Materiaal- e/o techniekkosten
 • Voor rebasing (opvulling) van een implantaat gedragen prothese moet van tevoren een machtiging zijn afgegeven door de zorgverzekeraar en soms kan het ook voorkomen dat de zorgverzekeraar het noodzakelijk vindt dat u eerst een bezoek aan de implantoloog brengt. De praktijk zal u hier vooraf over informeren en een eventuele aanvraag voor u verzorgen.
  • Soms kan het voorkomen dat een machtigingsaanvraag niet nodig is, omdat de praktijk goede afspraken met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt aan het begin van het jaar.
 • Na machtiging is er in elk geval een vergoeding van 90% uit de basisverzekering.
  • Omdat de behandeling voor het merendeel uit de basisverzekering vergoed wordt, brengt uw zorgverzekeraar het openstaande deel van het eigen risico (€ 385 in 2022) naderhand bij u in rekening, tenzij u een verzekering voor het eigen risico heeft afgesloten.
  • Heeft u vrijwillig een verhoogd eigen risico, in ruil voor korting op uw maandelijkse zorgpremie? Dan brengt uw zorgverzekeraar ook deze kosten bij u in rekening.
 • 10% van de kosten van de rebasing wordt de eigen bijdrage genoemd.
  • Een eventuele tandarts- of prothese verzekering kan de eigen bijdrage van 10% voor u vergoeden.
 • Let op! Het kan dus voorkomen dat u voor dezelfde behandeling zowel een nota van de praktijk ontvangt voor de eigen bijdrage van 10% en van uw zorgverzekeraar als er nog een deel van uw eigen risico niet voldaan is van het betreffende kalenderjaar.
 • Codes ter declaratie van uw behandeling:
  • J70 | Opvullen klikgebit zonder staafdemontage + Materiaal- e/o techniekkosten, of
  • J71 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op 2 implantaten + Materiaal- e/o techniekkosten, of
  • J72 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op 3 of 4 implantaten + Materiaal- e/of techniekkosten, of
  • J73 | Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan 4 implantaten + Materiaal- e/o techniekkosten.