Wij geven u graag vrijblijvend prothese advies over uw bestaande gebitsprothese die enkele jaren oud is. Heeft u echter klachten over een nieuwe gebitsprothese die nog niet zo lang geleden bij een andere mondzorgverlener aangemeten en geplaatst is? En u komt er in goed overleg met uw eigen mondzorgverlener niet uit? Dan kunt u uiteraard een second opinion aanvragen bij onze praktijk. 

Onderzoek en rapport

Tijdens de afspraak voor second opinion onderzoekt de tandprotheticus uw klachten en hij geeft een onafhankelijke mening over uw gebitsprothese. Na het onderzoek, krijgt u een rapport met daarin onze bevindingen toegestuurd. Hiermee kunt u vervolgens naar uw mondzorgverlener, om het probleem aldaar bespreekbaar te maken. U kunt zonder verwijzing een afspraak voor een second opinion bij ons maken.

Wettelijke klachtenregeling

Komt u er aan de hand van het rapport van de second opinion nog niet uit met uw mondzorgverlener? Dan kunt u een klacht indienen via de klachtenregeling van uw mondzorgverlener die uw gebitsprothese aangemeten heeft. Iedere mondzorgverlener is wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtenregeling. Wanneer bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, dan zal de klachtencommissie een uitspraak doen over het al of niet gegrond zijn van uw klacht.

Expert opinion

Wanneer ook dit niet leidt tot een oplossing, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar wat u nog wel kunt doen. Veel zorgverzekeraars hebben een adviserend tandarts waar u dan een zogenaamde expert opinion kunt aanvragen. Vraagt u hierna bij uw zorgverzekeraar.

Afhankelijk van de mening van de klachteninstantie en / of expert opinion door de adviserend tandarts, kan eventueel terugvordering van de kosten van het vervaardigd werk worden verlangd.

Kosten second opinion

Voor een second opinion brengen wij de code C011 (uitgebreid onderzoek) in rekening. Er bestaat namelijk geen tandheelkundige behandelcode voor een second opinion. De kosten worden niet altijd vergoed door zorgverzekeraars. Er zijn verzekeraars die wel een medische, maar geen tandheelkundige second opinion vergoeden. Als de zorgverzekeraar de kosten van een second opinion niet vergoedt, komen deze geheel voor uw eigen rekening. Informeert u voordat u bij ons komt, bij uw zorgverzekeraar of de kosten worden vergoed. Dat voorkomt verrassingen achteraf. De tarieven binnen de mondzorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Houdt u rekening met kosten van ruim € 110 met de code C011.

directafspraakhb