In Nederland worden de tarieven in de mondzorg ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven zijn voor iedere mondzorgverlener in Nederland gelijk.

Techniekkosten

Wel kunnen de techniekkosten per praktijk verschillen. Onder techniekkosten vallen onder meer de inkoop van materialen om het werkstuk te kunnen vervaardigen. Doordat elke behandeling op verschillende manieren of met verschillende materialen uitgevoerd kan worden, kunnen de techniekkosten per persoon, per behandeling en dus per praktijk verschillen. Achter elke code staat aangegeven of er wel  / geen aanvullende techniekkosten zijn voor het vervaardigen, aanpassen of repareren van uw gebitsprothese.

Begroting

Wat voor u persoonlijk geldt, hangt af van uw wensen, de mogelijkheden en de vergoedingen van uw zorgverzekeraar. U ontvangt daarom van ons altijd vooraf een begroting als de kosten meer dan € 250 bedragen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Indien gewenst, zijn wij uiteraard ook altijd bereid om een begroting te maken bij lagere kosten. Hieronder staan in elk geval onze tarieven in 2022 conform de tariefbeschikking van de NZA:

Consult en diagnostiek

Code Omschrijving Tarief Techniekkosten
C001 Consult ten behoeve van een intake  | Normaal € 46,91, bij ons gratis! Gratis
C002 Consult voor een periodieke controle € 23,45
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 23,45
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 23,45
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 111,10
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeven van het integrale behandelplan € 111,10
C013 Studiemodellen € 30,86 Ja
C020 Mondzorg aan huis, exclusief km vergoeding € 18,52 Ja
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (ANW uren) € 25,92

Gedeeltelijke protheses

Code Omschrijving Tarief Techniekkosten
P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 92,59 Ja
P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 185,17 Ja
P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 253,07 Ja
P004 Frame kunstgebit 5-13 elementen, per kaak € 345,65 Ja

Volledige protheses

Code Omschrijving Tarief Techniekkosten
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak € 185,17 Ja
P021 Volledig kunstgebit onderkaak € 246,89 Ja
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 401,20 Ja
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 123,45 Ja

Toeslagen volledige en gedeeltelijke protheses

Code Omschrijving Tarief Techniekkosten
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 66,66
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 30,86
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 61,72
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 37,03
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 83,33
P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 15,43
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 49,38
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,52
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 92,59
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 61,72

Reparaties en aanpassingen volledige en gedeeltelijke protheses

Code Omschrijving Tarief Techniekkosten
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 43,21
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit, per kaak € 43,21
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 87,03 Ja
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 87,65 Ja
P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit, indirect, per kaak € 75,92 Ja
P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit, direct, per kaak € 79,01 Ja
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 172,83 Ja
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 30,86
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18,52 Ja
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 49,38 Ja
P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18,52 Ja
P071 Reparatie en / of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit, met afdruk, per kaak € 49,38 Ja
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 49,38 Ja

Implantaat gedragen protheses

Code Omschrijving Tarief Techniekkosten
J50 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 542,55 Ja
J51 Onder klikgebit € 352,92 Ja
J52 Boven klikgebit € 352,92 Ja
J53 Omvorming klikgebit € 105,35 Ja
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen 2 implantaten € 136,96 Ja
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen 3 of 4 implantaten € 158,03 Ja
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan 4 implantaten € 184,36 Ja
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten € 89,55
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen 3 of 4 implantaten € 115,89
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan 4 implantaten € 142,22

Kliksysteem implantaat gedragen protheses

Code Omschrijving Tarief Techniekkosten
J45 Plaatsen eerste drukknop € 126,42 Ja
J41 Plaatsen elke volgende drukknop € 36,87 Ja
J42 Staaf tussen 2 implantaten in dezelfde kaak € 215,97 Ja
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 68,48 Ja

Reparaties en aanpassingen implantaat protheses

Code Omschrijving Tarief Techniekkosten
J70 Opvullen zonder staafdemontage € 147,49 Ja
J71 Opvullen met staafdemontage op 2 implantaten € 184,36 Ja
J72 Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten € 210,70 Ja
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten € 237,04 Ja
J74 Reparatie zonder staafdemontage € 57,94 Ja
J75 Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten € 110,62 Ja
J76 Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten € 136,96 Ja
J77 Reparatie met staatdemontage op meer dan 4 implantaten € 163,29 Ja
J78 Verwijderen en vervangen drukknop € 26,34 Ja

Tariefbeschikking

Voor de volledige tariefbeschikking en uitgebreidere informatie verwijzen wij door naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, klik daarom hier. De aanvullende tarieven voor tandtechniek in eigen beheer worden conform de richtlijnen van de NZa zonder toeslag aan u doorberekend. De prestatie- en tariefbeschikking van tandtechniek in eigen beheer 2022 vindt u hier.

Rechten

Aan de informatie en genoemde tarieven op deze pagina kunnen op geen enigerlei wijze rechten worden ontleend, noch kan de praktijk aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Pas na een bezoek aan uw tandprotheticus kunnen wij een maatwerk begroting voor de totaal te verwachten kosten voor u maken.