Op dit moment is er geen openstaande vacature. Uiteraard staat het u vrij om een gemotiveerde brief te sturen, waarin u uitlegt waarom u van mening bent, dat u van toegevoegde waarde kunt zijn voor de praktijk. Binnengekomen brieven worden sowieso voor mogelijke en toekomstige vacatures bewaard (tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben).

Suzanne

U kunt een e-mail richten aan:

Suzanne Toren

storen@tpptoren.nl

Of per post:

Tandprothetische Praktijk Toren
T.a.v. Suzanne Toren
Molenstreek 13
9641 HA Veendam