Vaak horen we de vraag ‘Wat is een tandprotheticus?’. Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van uitneembare gebitsprotheses (kunst- en klikgebitten). De tandprotheticus is technisch en medisch-biologisch opgeleid. De gebitsprothese wordt door de tandprotheticus aangemeten en vervaardigd, zonder dat daar een verwijzing van bijvoorbeeld een tandarts voor nodig is. In onze praktijk werken 2 tandprothetici: Marco van Tongeren ziet u terug aan de stoel als behandelaar. Tandprotheticus Joop Toren verricht louter nog voorbereidende werkzaamheden op onze technische afdeling.

Door de wet BIG erkend

De titel ‘tandprotheticus’ is door de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) beschermd. Wij zijn dan ook bevoegd om zelfstandig ons beroep uit te oefenen en onze beroepstitel te voeren, zonder tussenkomst van de tandarts. Niet iedereen mag zich daarom zomaar tandprotheticus noemen. Een tandprotheticus heeft namelijk een gedegen HBO opleiding afgerond en voldoet aan alle nodige opleidings- , ervarings- en kwaliteitscriteria, die uw zorgverzekeraar namens u als patiënt aan ons stelt. En dat mag ook! Want het gaat er immers om dat u als patiënt de best mogelijke zorg krijgt door een wettelijk erkende en gediplomeerde zorgverlener. Wij hechten binnen onze praktijken dan ook veel waarde aan de kwaliteit van zorg die wij als zorgverlener aan u kunnen leveren.

Tandprotheticus van A tot Z

De tandprotheticus is een paramedisch specialist en eerstelijns zorgverlener met een veelzijdig specialisme. De tandprotheticus vervult hierbij de rol van adviseur, behandelend specialist en vervaardiger van de gebitsprothese. Hierbij zijn wij zelfstandig verantwoordelijk voor het hele proces van A tot Z. En u mag ons dan ook zelf aanspreken op het resultaat van uw behandeling.

HKZ certificering

Onze praktijk wordt regelmatig onder de loep genomen door een onafhankelijk deskundige die aan de hand van de kwaliteitshandboeken van de Stichting HKZ beoordeelt of wij aan alle eisen voldoen. Certificatie is dan ook dé manier om zichtbaar te maken dat onze zorgorganisatie de zaken intern goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. In de afgelopen jaren hebben wij met succes laten zien dat wij kwalitatief goede zorg leveren richting onze patiënten. Het HKZ-branche certificaat is hiervan een bevestiging en waarborgt daarmee de kwaliteit binnen onze praktijk. Voor meer informatie klikt u hier.

ONT

Als waarborg voor de kwaliteit die wij leveren, zijn wij aangesloten bij onze beroepsorganisatie, de Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT). En daarnaast staan wij als zorgverlener geregistreerd in het BIG-register. Voor meer informatie kunt u de website van de ONT bekijken of het Kwaliteits Register Tandprothetici raadplegen.

Bezoek de ONT website...
Bezoek de KRTP website...

Garantie

Niet alleen de behandelingen dienen van goede kwaliteit te zijn, maar ook de garantie. Hoewel wij er naar streven dat geen enkele patiënt ooit gebruik hoeft te maken van het fonds, kan het natuurlijk een keer voorkomen dat er een probleem ontstaat tijdens of na een behandeling. U kunt dan een klacht indienen via de klachtenprocedure van de Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT). Wordt uw klacht gegrond verklaard? Dan kunt u kosteloos een herstelbehandeling uit laten voeren, zonder dat u hier extra voor hoeft te betalen. Voor de exacte procedure kunt u terecht op de pagina over de klachtenprocedure.