Afspraken Protocol

Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij uitsluitend op afspraak. Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek. De meest voorkomende vragen hebben wij voor u op een rij gezet:

Een afspraak maakt u eenvoudig telefonisch, per e-mail of via onze website.

Telefonisch zijn wij bereikbaar:

Maandag t/m vrijdag   |  08.30 – 12.30 uur

Daarnaast zijn wij ook ‘s middags bereikbaar van 13.30 – 16.00 uur van maandag t/m donderdag voor spoed, reparaties en informatie over een nieuwe prothese. Zijn wij telefonisch niet bereikbaar? Spreek dan uw boodschap in en wij bellen of mailen u graag de eerst volgende werkdag terug.

E-mail of via website:

Online kunt u hier een afspraak maken of e-mail de praktijk via info@tpptoren.nl en wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. Vermeld wel duidelijk uw naam, geboortedatum en telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Onze contactgegevens? Klik hier. 

Uw afspraak binnen een week?

Dan kunt u alleen telefonisch wijzigen of annuleren. Wijzigen of annuleren gaat niet meer via e-mail of website!

  • Kortdurende afspraken (15 min) kunt u binnen 24 uur kosteloos annuleren.
  • Langdurende afspraken (> 15 min) kunt u binnen 48 uur kosteloos annuleren.
  • Bent u op de dag van behandeling onverwachts geveld door ziekte? Dan dient u dit tussen 08.30 – 09.00 uur telefonisch te melden!

Uw afspraak niet komende week, maar verder weg?

Dan kunt u uw afspraak telefonisch en per e-mail wijzigen.

Onze contactgegevens? Klik hier. 

Het kan iedereen weleens overkomen, te laat afzeggen, onverwacht ziek worden of de afspraak vergeten. Daarom sturen wij de eerste keer dat dit gebeurt geen rekening. Als afspraken meerdere keren niet nagekomen worden, dan zal de verloren gegane tijd in rekening worden gebracht volgens onderstaand schema en loopt u het risico dat u wordt uitgeschreven uit onze praktijk.

  1. 1e keer niet nagekomen afspraak: U wordt gewezen op dit protocol en wij maken een aantekening. *
  2. 2e keer niet nagekomen afspraak: Wij sturen een factuur van € 22,91 per 15 minuten (2021). De geplande tijd in onze agenda is bepalend. **
  3. Komt u vaker uw afspraken of uw betalingsverplichtingen niet na? Dan kan het voorkomen dat wij u uitschrijven uit onze praktijk.

* Na 5 jaar vervalt de 1e keer en staat u weer op ‘0’. 

** Het bedrag dat daadwerkelijk bij u in rekening gebracht wordt, is afhankelijk van de tijd die voor u in onze agenda is gereserveerd.  Wanneer u een rekening ontvangt voor een niet nagekomen afspraak wordt daarbij de code C90 vermeld en de kosten kunnen fors oplopen als er bijvoorbeeld 90 minuten (6 x 15 minuten) behandeltijd voor u gereserveerd is (6 x € 22,91).

Indien u een e-mailadres heeft achtergelaten, dan helpen wij u herinneren aan uw afspraak, door middel van het versturen van een herinnering. U ontvangt 2 herinneringen: 1 dag en 1 week voorafgaand aan uw afspraak.

Let op! Het sturen van een herinnering is slechts bedoeld als extra reminder en u kunt aan deze gratis service nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen dat u de e-mail niet heeft ontvangen. Het niet ontvangen van een herinnering, door bijvoorbeeld technische problemen of een onjuist e-mailadres, kan nooit een excuus zijn voor een verzuimde afspraak. De reeds gemaakte afspraak, zoals die door ons in de agenda is vastgelegd, is altijd bindend. Het blijft dus te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid om de afspraak na te komen, ook als u géén herinnering ontvangt.

Wilt u ook een herinnering ontvangen? Zorg dan dat uw e-mailadres bij ons bekend is. En geef wijzigingen van uw e-mailadres tijdig door!

We hebben een drukke praktijk, waar mensen soms langer dan gewenst moeten wachten voordat ze bij ons terecht kunnen. Het is zonde als de tijd die voor u gereserveerd staat onbenut blijft en er vervolgens niemand geholpen kan worden. Zegt u uw afspraak tijdig af, dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog weer aanbieden aan een andere patiënt die graag geholpen wil worden en staat het team dat voor u klaar staat niet onnodig op u te wachten.

Wanneer u niet aanwezig bent, staat een behandelkamer leeg. Bovendien staat er een team voor u klaar. Ons team kan op dat moment geen zorg verlenen en hierdoor zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten middels die wel doorlopen bij u in rekening te brengen met de code C90. Hier vindt u een duidelijke uitleg over de kosten die voor de praktijk wel gewoon doorgaan, ook als u niet op uw afspraak komt.

De kosten voor een niet nagekomen afspraak of te laat afgemelde afspraak (C90) worden om begrijpelijke redenen niet door uw verzekeraar vergoed. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.