Afspraken Protocol

Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij uitsluitend op afspraak. Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek. De meest voorkomende vragen hebben wij voor u op een rij gezet:

Een afspraak maakt u eenvoudig telefonisch, per e-mail of via onze website.

Telefonisch zijn wij bereikbaar:

Maandag t/m vrijdag   |  08.30 – 12.30 uur

Daarnaast zijn wij ook ‘s middags bereikbaar van 13.30 – 16.00 uur van maandag t/m donderdag voor spoed, reparaties en informatie over een nieuwe prothese. Zijn wij telefonisch niet bereikbaar? Spreek dan uw boodschap in en wij bellen of mailen u graag de eerst volgende werkdag terug.

E-mail of via website:

Online kunt u hier een afspraak maken of e-mail de praktijk via info@tpptoren.nl en wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. Vermeld wel duidelijk uw naam, geboortedatum en telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Onze contactgegevens? Klik hier. 

Uw afspraak binnen een week?

Dan kunt u alleen telefonisch wijzigen of annuleren. Wijzigen of annuleren gaat niet meer via e-mail of website!

  • Kortdurende afspraken (15 min) kunt u op werkdagen binnen 24 uur kosteloos annuleren (weekend telt niet mee).
  • Langdurende afspraken (> 15 min) kunt u op werkdagen binnen 48 uur kosteloos annuleren (weekend telt niet mee).
  • Bent u op de dag van behandeling onverwachts geveld door ziekte? Dan dient u dit tussen 08.30 – 09.00 uur telefonisch te melden!

Uw afspraak niet komende week, maar verder weg?

Dan kunt u uw afspraak telefonisch en per e-mail wijzigen.

Onze contactgegevens? Klik hier. 

Intake gesprek: In de meeste praktijken betaalt u € 46,91 (2022) voor een intake gesprek (C001). Bij ons is een intake gesprek voor prothetisch advies kosteloos en vrijblijvend. Komt u echter niet op dagen of u zegt uw afspraak niet tijdig of juist af? Dan ontvangt u om begrijpelijke redenen een factuur voor een niet nagekomen afspraak met de code C90, ter hoogte van de kosten van een intake consult.

Behandelingen: U heeft een begroting ontvangen voor behandeling en u staat ingepland voor behandeling? U komt vervolgens niet opdagen voor uw behandeling of u zegt uw afspraak niet tijdig of juist af? Dan ontvangt u om begrijpelijke redenen helaas een factuur voor een niet nagekomen afspraak met de code C90, na rato van de verloren gegane behandeltijd en de gemaakte kosten.**

(Periodieke) controle afspraken: Het kan iedereen overkomen… Een (periodieke) controle afspraak vergeten, te laat afzeggen, onverwacht ziek worden of de controle afspraak vergeten. Daarom sturen wij de eerste keer dat dit gebeurt geen rekening. De tweede keer ontvangt u wel een factuur. Maakt u het heel bond en u komt u zelfs daarna uw controle afspraken niet na of u zegt uw afspraak niet tijdig of juist af, dan loopt u het risico dat u wordt uitgeschreven uit onze praktijk.

  1. 1e keer niet nagekomen controle afspraak: U wordt gewezen op dit protocol en wij maken een aantekening. *
  2. 2e keer niet nagekomen controle afspraak: Wij sturen een factuur van € 23,45 per 15 minuten (2022). De geplande tijd in onze agenda is bepalend. **
  3. Komt u vaker uw controle afspraken of uw betalingsverplichtingen niet na? Dan kan het voorkomen dat wij u uitschrijven uit onze praktijk.

* Na 5 jaar vervalt de 1e keer en staat u weer op ‘0’. 

** Het bedrag dat daadwerkelijk bij u in rekening wordt gebracht, is afhankelijk van de tijd die voor u in onze agenda is gereserveerd.  Wanneer u een rekening ontvangt voor een niet nagekomen afspraak wordt daarbij de code C90 vermeld en de kosten kunnen fors oplopen als er bijvoorbeeld 90 minuten (6 x 15 minuten) behandeltijd voor u gereserveerd is (6 x € 23,45). Houd er ook rekening mee dat uw gehele behandeltraject met opeenvolgende afspraken waarschijnlijk opgeschoven dient te worden en dat daarmee de voortgang van uw behandeling langer dan gewenst op zich laat wachten. 

Indien u een e-mailadres heeft achtergelaten, dan helpen wij u herinneren aan uw afspraak, door middel van het versturen van een herinnering. U ontvangt 2 herinneringen: 1 week en 1 dag voorafgaand aan uw afspraak.

Let op! Het sturen van een herinnering is slechts bedoeld als extra reminder en u kunt aan deze gratis service nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen dat u de e-mail niet heeft ontvangen. Het niet ontvangen van een herinnering, door bijvoorbeeld technische problemen of een onjuist e-mailadres, kan nooit een excuus zijn voor een verzuimde afspraak. De reeds gemaakte afspraak, zoals die door ons in de agenda is vastgelegd, is altijd bindend. Het blijft dus te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid om de afspraak na te komen, ook als u géén herinnering ontvangt.

Wilt u ook een herinnering ontvangen? Zorg dan dat uw e-mailadres bij ons bekend is. En geef wijzigingen van uw e-mailadres tijdig door!

We hebben een drukke praktijk, waar mensen in drukke periodes soms weken of maanden moeten wachten voordat ze bij ons terecht kunnen. Het is zonde als de kostbare tijd die voor u gereserveerd staat onbenut blijft en er vervolgens niemand geholpen kan worden. Beseft u goed, dat als u kort van tevoren afzegt of u komt simpelweg niet opdagen, dat wij niemand meer op dat tijdstip van dienst kunnen zijn en de tandprotheticus en zijn assistente dan vervolgens met de armen over elkaar staan en niemand kunnen behandelen op dat moment. Zeg daarom u uw afspraak tijdig af, dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog weer aanbieden aan een andere patiënt die graag geholpen wil worden en het voorkomt dat het team dat voor u klaar staat niet onnodig op u staat te wachten.

Zeg daarom tijdig uw afspraak af… Wij blij en een andere patiënt blij, die graag komt op uw tijdstip!

Wanneer u niet aanwezig bent, staat een behandelkamer leeg. Bovendien staat er een team voor u klaar. Ons team kan op dat moment geen zorg verlenen en hierdoor zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten middels die wel doorlopen bij u in rekening te brengen met de code C90. Hier vindt u een duidelijke uitleg over de kosten die voor de praktijk wel gewoon doorgaan, ook als u niet op uw afspraak komt.

De kosten voor een niet nagekomen afspraak of te laat afgemelde afspraak (C90) worden om begrijpelijke redenen niet door uw verzekeraar vergoed. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.