Garantie en nazorg

Omdat wij u er van willen overtuigen dat wij goede kwaliteit leveren, is onze praktijk aangesloten bij de Organisatie Nederlandse Tandprothetici en de Stichting Garantiefonds Mondzorg. Uw nieuwe prothese is met zorg vervaardigd om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Niet alleen de behandelingen en nazorg behoren van goede kwaliteit te zijn, maar ook de garantie. Hoewel wij er naar streven dat geen enkele patiënt ooit gebruik hoeft te maken van het fonds, kan het natuurlijk altijd een keer voorkomen dat we er samen niet uitkomen.

Organisatie van Nederlandse tandprothetici

Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT)

Bent u van mening dat onze praktijk aantoonbaar in gebreke is gebleven? Dan kunt u een klacht indienen bij de informele klachtenopvang- en bemiddelingscommissie van de Organisatie Nederlandse Tandprothetici. Zij kunnen dan bemiddelen in de richting van een mogelijke oplossing tussen u en de tandprotheticus. De commissie probeert de kwestie op te lossen en te voorkomen dat de zaak naar de onafhankelijke klachtencommissie gaat. Klikt u op procedure, voor meer uitleg op de website van de ONT. De klachtenopvang- en bemiddelingscomissie is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 17.30 uur op het telefoonnummer 023 – 52 49 387 en per e-mail via kc@ont.nl