Taakherschikking
De mondzorg is continu in beweging. Daarbij verschuift de rol van de tandarts steeds meer naar die van mondarts en krijgt hij ondersteuning van zelfstandige mondzorgverleners als de tandprotheticus en mondhygiënist. Dit betekent dat er binnen de mondzorg een verschuiving van taken plaats vindt. Meerdere tandartsen in de regio voeren om verschillende redenen al geen prothetische mondzorg meer uit en verwijzen patiënten naar onze praktijk.

Van A tot Z
Daarbij dragen wij zorg voor de afdrukname, het aanmeten en vervaardigen van de prothese tot aan de nazorg. U kunt uw patiënt doorsturen voor alle mogelijke prothetische voorzieningen, waarbij wij dus zorg dragen voor het gehele traject van A tot Z. Wij zijn overigens geen tandtechnisch laboratorium, dus wij werken alleen op verwijzing en niet in opdracht van tandartsen.

Veendam: alle behandelingen onder één dak.
Op locatie Veendam zijn wij onder één dak gevestigd met de implantologen en parodontologen van de Paro Praktijk Groningen. Daarbij werken wij nauw samen voor het eerste gesprek, het plaatsen van implantaten, het aanmeten van een prothese op implantaten en de bijbehorende nazorg. Beide praktijken hechten veel waarde aan de nazorg. Uw patiënt komt dan ook (half-) jaarlijks voor controle terug.  Op die manier kunnen we tijdig problemen constateren.

Verwijzing
Uw patiënt kan rechtstreeks een afspraak bij onze praktijk maken. Is aanvullende verwijsinformatie noodzakelijk? Dan mag u deze aan de patiënt meegeven of bij voorkeur uw verwijsbrief via ZorgMail aan ons doorsturen. U kunt patiënten naar ons doorverwijzen voor alle behandelingen die genoemd staan op onze website. Ook als u uw patiënt graag door wilt verwijzen voor een implantaat gedragen gebitsprothese. Patiënt komt dan eerst bij de tandprotheticus die dan de verwijsbrief naar de implantoloog van de Parodontologie Praktijk Groningen verzorgt.

ZorgMail

Onze praktijk is aangesloten bij ZorgMail. Dit betekent dat wij de voorkeur geven aan het versturen van patiëntgevoelige informatie via een beveiligde Internet verbinding, speciaal voor zorgverleners. Wij geven er dan ook de voorkeur aan dat u uw verwijsbrief aan onze praktijk verstuurt aan ons speciale ZorgMail e-mailadres: tpptoren@zorgmail.nl.

Terugkoppeling
Na de behandeling sturen wij u altijd bericht over de afronding van de behandeling. Op die manier blijft u geïnformeerd over de status van uw patiënt.