header logo vgz

Als u bent verzekerd bij VGZ, IZA, IZZ of Univé, en u heeft een Naturapolis, dan gaat u vanaf volgend jaar meer bijbetalen voor een kunstgebit bij onze praktijk.

Bovenstaande verzekeringen vallen in 2022 allemaal onder de VGZ-groep, evenals ZEKUR, Bewuzt, United Consumers, UMC, MVJP, Zorg Verzekerd, Promovendum, National Academic en Besured, al deze verzekeraars worden hieronder verder benoemd als ‘VGZ’.

VGZ sluit contracten af met zorgverleners. De tarieven voor de mondzorg worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven zijn onder meer gebaseerd op beheersing van zorgkosten en rendabele praktijkvoering. Verzekeraars mogen lagere tarieven aan zorgverleners aanbieden. De meeste zorgverzekeraars streven naar een goede kwaliteit voor hun verzekerden en wijken nauwelijks af van de door de NZa vastgestelde onderbouwing voor de tarieven.

De afgelopen 7 jaren zijn de vergoedingen die wij als praktijk krijgen van VGZ voor een kunstgebit verlaagd of hetzelfde gebleven, terwijl de kosten jaarlijks gewoon stijgen. Na 8 jaar zijn de vergoedingen die wij vanaf 2022 van VGZ gaan krijgen dusdanig laag, en de verschillen met andere verzekeraars dermate groot, dat wij besloten hebben dit contract niet meer te tekenen.

Als u bent verzekerd bij VGZ en u heeft een Naturapolis dan krijgt u alleen de normale vergoeding als u naar een met VGZ gecontracteerde zorgverlener gaat. Dat zullen wij vanaf 2022 dus niet meer zijn. Als u zich niet wendt tot een gecontracteerde zorgverlener, krijgt u een lagere vergoeding. Dit kan oplopen tot honderden euro’s minder per prothese.

Heeft u een Restitutiepolis dan is er niets aan de hand. U heeft dan vrije keuze van zorgverlener, ongeacht wel of niet gecontracteerd, en u krijgt toch de volledige normale vergoeding. Deze “Restitutie Polis” is op dit moment ruim € 8,- per maand duurder, maar geeft ook vrije artsenkeuze zonder risico op een lagere vergoeding bij een niet-gecontracteerde aanbieder.

Het is de moeite waard om voor 2022 een gedegen afweging te maken welke verzekeringspolis u afsluit, zeker indien u vanaf 2022 een kunstgebit of klikgebit op implantaten nodig heeft of de kans daarop bestaat. De meerprijs van een Restitutiepolis heeft u in dit geval al heel snel terugverdiend. Een andere optie is om te kijken naar een polis van andere verzekeraars zoals van bijvoorbeeld Menzis, Zilveren Kruis, CZ of ASR. Met onder meer deze verzekeraars hebben wij in 2022 een overeenkomst, zodat u – indien u zorg van ons afneemt – niet geconfronteerd zult worden met een extra bijbetaling indien u een polis afsluit bij één van deze verzekeraars.

De implantoloog van de Parodontologie Praktijk Groningen heeft overigens wel een overeenkomst voor de ketenzorg voor het plaatsen van de implantaten tot aan het plaatsen van het klikgebit op implantaten of het vervangen van een klikgebit op implantaten voor 2022. Hiervoor kunt u dus wel gewoon bij ons terecht, aangezien wij onderdeel uitmaken van deze ketenzorg.

Heeft u vragen en twijfelt u na het lezen van dit bericht? Stuur ons bij voorkeur een e-mail met uw vraag via info@tpptoren.nl. Wij helpen u graag verder.