Onze praktijk is sinds kort aangesloten bij ZorgMail. Dit betekent dat de uitwisseling van gevoelige patiëntgegevens met bijvoorbeeld uw huisarts, uw tandarts, uw implantoloog of uw kaakchirurg via een zo optimaal mogelijk beveiligde verbinding verloopt. U kunt hierbij denken aan het versturen van verwijsbrieven, behandelverslagen, foto’s of gehele patiëntendossiers. Hoewel wij ons beseffen dat beveiliging slechts een relatief begrip is, doet de praktijk er in elk geval alles aan om de uitwisseling van uw gegevens via de best beschikbare beveiligde kanalen die er voor handen zijn, te laten verlopen.