shutterstock_92033354 - kopie

 

Goed nieuws, MAAR!

De gebitsprothese (op implantaten) zit zoals het nu lijkt in 2017 nog steeds in het basispakket, evenals de reparatie of het opvullen (rebasing) van een volledige gebitsprothese. Echter gaan de eigen bijdragen omhoog.

Daarmee komt er een einde aan de vreemde situatie dat de patiënt minder hoeft te betalen voor een duurdere behandeling, terwijl de vergoeding voor de implantaat gedragen prothese wel gewoon in de basisverzekering blijft.

In de praktijk komt het namelijk nu geregeld voor dat een normale gebitsprothese zonder implantaten een hogere eigen bijdrage kent, dan een hoogwaardigere implantaat gedragen prothese op implantaten (Ruim € 300 t.o.v. € 250 bij een volledige gebitsprothese in de boven- en onderkaak).

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer per brief op 20 mei j.l. geïnformeerd over haar voornemen om per 1 januari 2017 de eigen bijdrage van de implantaat gedragen prothese daarom te verhogen. Ze is van mening dat daarmee de kosten voor de patiënt in verhouding worden gebracht t.o.v. de complexiteit van de behandeling.

Daarnaast heeft de minister nog een aantal wijzigingen op stapel liggen. Wij zetten de voorgenomen wijzigingen per 1 januari 2017 in het kort voor u op een rijtje…

Reparatie volledige gebitsprothese:

* 2016: Volledige vergoeding uit de basisverzekering.

* 2017: 10% eigen bijdrage, tot een maximum van € 45.

Opvulling (rebasing) volledige gebitsprothese:

* 2016: Volledige vergoeding uit de basisverzekering.

* 2017: 10% eigen bijdrage, tot een maximum van € 45.

Eigen bijdrage volledige gebitsprothese:

* 2016: 75% vergoeding uit de basisverzekering en 25% eigen bijdrage.

* 2017: Situatie blijft ongewijzigd, t.o.v. 2016.

Eigen bijdrage implantaat gedragen prothese voor de bovenkaak:

* 2016: Vaste eigen bijdrage van € 125.

* 2017: Eigen bijdrage van 8%.

Eigen bijdrage implantaat gedragen prothese voor de onderkaak:

* 2016: Vaste eigen bijdrage van € 125.

* 2017: Eigen bijdrage van 10%.

 

Afhankelijk van welk implantaatsysteem er gekozen wordt, wordt de prijs van de implantaat gedragen prothese bepaald. Wij kunnen u dan ook geen exacte bedragen noemen, maar u kunt er van op aan dat de eigen bijdrage van de implantaat gedragen prothese in 2017, zoals eerder door ons aangekondigd, omhoog gaat en daarmee meer in lijn komt te liggen met de hoogte van de eigen bijdrage van een normale gebitsprothese zonder implantaten. Het voorstel van de minister is nog niet definitief door de Tweede Kamer goedgekeurd, maar de kans dat de wijzigingen doorgaan zijn zeer aannemelijk.

Uiteraard zijn er ook weer oplossingen en dat zijn tandartsverzekeringen die de eigen bijdrage in het geheel of voor een groot deel vergoeden. Denk daarom nu alvast na of u eventueel een tandartsverzekering per 1 januari 2017 af wilt sluiten en laat u daarom tijdig door uw zorgverzekeraar hierover informeren wat de mogelijkheden zijn.

Klik hier voor de brief van de minister aan de Tweede Kamer.