Vanaf 25 mei jl. vragen wij u zodra u in onze praktijk komt voor een kleine behandeling als een reparatie of het wegnemen van een drukplek of bij uitgebreidere behandeling, zoals het aanmeten van een volledig nieuwe gebitsprothese om een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Sinds 25 mei 2018 is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

De AVG zorgt onder meer voor:

  • Versterking en uitbreiding van uw privacyrechten;
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties om uw privacy te beschermen.

In principe is de praktijk bevoegd om bijzondere persoonsgegevens te verwerken voor de juiste uitvoering van ons werk en de wettelijke dossierplicht. Echter nemen we het zekere voor het onzekere (omdat er nog enige grijze gebieden zijn), en vragen wij o.a. expliciet om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden, zoals uw zorgverzekeraar ter declaratie van uw behandeling en verstrekking van uw gegevens aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld uw huisarts of tandarts in het kader van de zorgrelatie.

Bij vragen mag u uiteraard altijd één van onze praktijkmedewerkers aanspreken.