Afgelopen week hebben we op locatie Veendam als ‘Team Toren’ een hoop maatregelen afgerond ter voorbereiding op de hervatting van onze werkzaamheden.

Welke maatregelen hebben we genomen?

  • Er zijn instructieborden geplaatst door het hele gebouw van de voordeur tot aan het toilet.
  • De agenda’s van behandelaren zijn aangepast met andere begin-, pauze- en eindtijden, zodat zo min mogelijk patiënten elkaar in de wachtkamer kruisen.
  • Vragenlijsten zijn in onze systemen ingevoerd om de triage vragen met patiënten door te nemen voor de medische screening.
  • De gelaatsbeschermers voor de medewerkers zijn besteld, binnen gekomen en afgesteld.
  • Op de vloer zijn door het gehele gebouw lijnen geplakt om afstand tot elkaar te houden in de nieuwe 1,5 meter samenleving.
  • Bij de balie zijn plexiglas schermen geplaatst.
  • Er zijn extra hand desinfectie dispensers in het gebouw opgehangen.
  • We proberen maximaal beschermingsmaatregelen te bestellen en onze voorraad te vergroten. Dit blijkt nog een hele uitdaging in deze tijden!

Vanaf dinsdag zullen we in Veendam voor de eerste behandelingen de deur van de praktijk openstellen. Dit betekent wel onder strikte voorwaarden die we ook duidelijk met iedereen communiceren op de Corona pagina van onze website: www.tpptoren.nl/corona

Houd onze website dan ook goed in de gaten voor meer informatie.

#goedevoorbereiding #betekentveiligwerken #samentegencorona #samensterk #teamtoren #wijzorgenvooru