De eigen bijdrage voor de implantaat gedragen gebitsprothese gaat per 1 januari 2017 omhoog. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgt hiermee het advies uit het rapport Implantaatgedragen gebitsprothesen op dit punt van het Zorginstituut.

Door het verhogen van de eigen bijdrage voor de implantaat gedragen gebitsprothese wil de Minister deze bijdrage meer in evenwicht brengen met die voor de ‘normale’ gebitsprothese. In de huidige praktijk komt het regelmatig voor dat een ‘normale’ prothese voor de patiënt duurder uitvalt dan een (hoogwaardiger) implantaat gedragen prothese. De exacte hoogte van de eigen bijdrage die per 1 januari 2017 betaald zal moeten worden zal nog worden vastgesteld. Momenteel bedraagt de eigen bijdrage € 250.

Tip: Maak tijdig een afspraak in onze praktijk indien u nog een gebitsprothese op implantaten wenst of als u al langer met de gedachte loopt om uw huidige klikgebit te laten vervangen, om zo hogere kosten in de nabije toekomst te voorkomen. En laat u eventueel informeren door uw zorgverzekeraar wat de kosten zijn van een aanvullende tandartsverzekering die vaak de eigen bijdrage voor een deel of zelfs in zijn geheel voor u vergoedt.

Bron: TT Magazine