In het kader van de bijscholing, heeft tandprotheticus Marco van Tongeren afgelopen december de cursus ‘Mondziekten, een update’ met goed gevolg afgerond. Doel van de cursus was het verbeteren van inzicht in de diagnostiek en, waar mogelijk, behandeling van aandoeningen van de mond en kaak. Docenten waren professor Raghoebar en professor Vissink, beiden verbonden als kaakchirurg aan het UMCG in Groningen. Een bijzonder nuttige avond.