Update woensdag 23 maart 2022 – Maatregelen tegen Corona versoepeld…

Vanaf woensdag 23 maart 2022 worden de regels ten aanzien van het Corona virus in onze praktijk versoepeld. Wat blijft…

Voorafgaand aan uw bezoek:

 • Blijf thuis bij Corona of verdenking van Corona (klachten).
 • Blijft thuis als u in quarantaine hoort te zijn, klik hier voor de quarantaine check van de Rijksoverheid.
 • Voor patiënten zonder Corona of verdenking van Corona en die niet in quarantaine zijn geldt géén beperking voor bezoek aan de mondzorgpraktijk.
 • Overigens werken wij nog wel steeds enkel op afspraak, om zo de drukte in de praktijk te kunnen blijven reguleren.
 • Houdt 1,5 meter afstand tot andere patiënten.

Mondneusmasker:

 • Het dragen van een mondneusmasker door patiënten en overige bezoekers is toegestaan en wordt vanuit de praktijk aangeraden. Het kan bijdragen aan het beschermen van uw kwetsbare medemens.
 • Gebruik een mondneusmasker mits het hygiënisch verantwoord door u wordt toegepast. Klik hier voor een instructie.
 • Wanneer het te druk is en u kunt geen 1,5 meter afstand houden, draag dan verantwoord een mondneusmasker volgens de instructie hierboven.
 • Praktijkmedewerkers dragen altijd een mondneusmasker bij verplaatsing binnen de praktijk.

Tijdens uw bezoek:

 • Wij blijven de mogelijkheid tot desinfectie met handalcohol in de algemene ruimte bij binnenkomst aanbieden. Wij adviseren u nadrukkelijk hier gebruik van te maken.
 • Wij maken contactpunten (zoals deurklinken en touchscreens) regelmatig schoon.
 • De wachtkamer is zo ingericht dat u veilig en op 1,5 meter afstand van elkaar plaats kunt nemen.

In de behandelkamer:

 • Voorafgaand aan uw behandeling stelt de behandelaar / assistente u de volgende vragen in de behandelkamer: Voelt u zich momenteel gezond en heeft u klachten die kunnen wijzen op Corona?
 • Tijdens uw behandeling dragen onze medewerkers bij patiëntencontact met een afstand kleiner dan 1,5 meter en bij verplaatsing in de praktijk een chirurgisch mondneusmasker type II/R.
 • Indien u een mondneusmasker draagt, mag u deze af doen als u plaats neemt in de behandelstoel. Hou het mondneusmasker bij u, en leg deze niet ergens neer.

Na uw bezoek:

 • De behandelkamer wordt na elke behandeling gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Wij werken volledig volgens de actuele Leidraad Corona en Richtlijn Infectiepreventie voor de Mondzorg, opgesteld door de Mondzorgalliantie (KNMT, ONT en NVM), die is goedgekeurd door de Rijksoverheid en het RIVM.

Als we ons allen houden aan bovengenoemde maatregelen, dan komen er in principe alleen mensen in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Zo kunnen onze medewerkers zo goed en veilig mogelijk hun werk doen en creëren we een zo veilig mogelijke plek voor u om behandeld te worden.

Hoe maakt u een afspraak?

Neem van tevoren telefonisch contact met ons op, en dan maken wij graag een afspraak met u.

Hoe zit het met de veiligheid?

Mondzorgpraktijken voldeden altijd al aan de hoogste hygiënestandaarden: medische mondkapjes gebruiken, handen desinfecteren en het schoonmaken van instrumenten zit in de natuur van mondzorgverleners. In de behandelkamer ziet u geen veranderingen. Wel zult u merken dat u bij het betreden van de praktijk gevraagd wordt uw handen te desinfecteren of te wassen en daarna nergens meer aan te zitten. Probeer dus ook van uw mondkapje en telefoon af te blijven, mits u die draagt of bij zich heeft.

Wanneer u last heeft van verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid / kortademigheid, verhoging (tot 38 graden) of koorts (vanaf 38 gaden) of plotseling verlies van reuk en / of smaak, dan kunnen en mogen wij u helaas niet behandelen. Stem bij twijfel van tevoren telefonisch af met de praktijk over uw gezondheidssituatie. U voorkomt mogelijke besmetting van andere patiënten en onze teamleden. Komt u wel naar de praktijk met klachten? Dan zijn wij helaas genoodzaakt u bij twijfel alsnog direct naar huis te sturen, om op een later moment telefonisch een nieuwe afspraak te maken.

Behandeling hervatten?

Alle behandelingen en controles die aan het begin van de Corona crisis in 2020 zijn gestaakt of uitgevallen zijn inmiddels weer ingepland. Bent u per abuis tussen wal en schip geraakt? En bent u nog niet gebeld? Wilt u dan contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak?

Updates

Via deze pagina zullen wij regelmatig updates plaatsen en houden wij u de komende periode op de hoogte van de door ons genomen maatregelen en openstelling van onze locaties.