Update donderdag 19 maart 2020

In verband met het Corona virus hebben wij onze reguliere zorgverlening helaas moeten staken. Dit betekent dat onze locaties Veendam, Groningen en Oude Pekela momenteel gesloten zijn. Voorlopig in elk geval t/m 6 april 2020. 

Van ma t/m do is de praktijk telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen tussen half tien en tien uur ’s morgens. Onder spoed wordt verstaan trauma, bloedingen, acute heftige pijn, dat niet op te lossen is met het uitdoen van uw prothese of mogelijk levensbedreigende ontstekingen. Deze spoed wordt alleen verricht bij niet-Corona patiënten en alleen op locatie Veendam. Een drukplek of reparatie valt helaas niet onder spoed. Alle andere vragen kunt u per e-mail stellen. De e-mail wordt regelmatig bijgewerkt.

Bent u tevens patiënt bij de Parodontologie Praktijk Groningen en heeft u een spoedgeval met uw implantaten? Dan verwijzen wij u door naar het telefoonnummer 050 – 313 00 64 voor meer informatie. Graag benadrukken we met klem dat dit nummer niet bedoeld is voor reparaties of drukplekken aan uw gebitsprothese. Maar alleen als er sprake is van een spoedgeval aan uw implantaten en u patiënt bent bij de Parodontologie Praktijk Groningen.

Heeft u een afspraak tussen vandaag en 6 april? Dan hebben wij telefonisch contact met u gelegd om de situatie te bespreken of u heeft een e-mail ontvangen. Wij vragen u deze te beantwoorden dat het bericht u bereikt heeft. Iedereen wordt op een bellijst geplaatst en zodra de situatie het weer toelaat, zullen wij u benaderen voor een nieuwe afspraak.

Update woensdag 18 maart 2020 – Locaties Veendam, Groningen en Oude Pekela gesloten

Aan het begin van de week hebben de beroepsorganisaties KNMT, ANT en ONT het advies gegeven om mondzorg praktijken te sluiten. In nauw overleg met het team hebben we risico’s afgewogen en met elkaar besloten om door te gaan en het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op te volgen om gezonde patiënten zonder verschijnselen toch te behandelen op locatie Veendam. Locaties Oude Pekela en Groningen hebben we gesloten. Echter hebben we vanmorgen na de ontwikkelingen van de afgelopen dagen met elkaar alsnog besloten om ook locatie Veendam te sluiten. Woensdagmorgen worden nog een aantal patiënten afbehandeld en dan sluit rond de middag ook in Veendam de deur. Dit betekent dat de praktijken in elk geval gesloten zijn t/m 6 april 2020 en dat patiënten met een afspraak de komende week uiteraard nog telefonisch of per e-mail benaderd worden om afgezegd te worden. Iedereen wordt op een bellijst geplaatst, dat zodra de situatie het weer toelaat, dat we weer mensen in gaan plannen. De informatie voor noodgevallen wordt aangepast en toegevoegd aan de website en het antwoordapparaat.

Update maandag 16 maart 2020

We hebben vandaag helaas moeten besluiten om locaties Groningen en Oude Pekela te sluiten t/m 6 april a.s. Locatie Veendam is geopend voor patiënten met afspraken en voor spoedgevallen. Daarbij houden we ons aan de maatregelen van het RIVM en ons eigen uitgebreide protocol om patiënten met een afspraak van tevoren telefonisch te screenen en begeleiding niet te laten wachten in de wachtkamer maar in de auto. Afspraken van patiënten op locaties Groningen en Oude Pekela kunnen in overleg eventueel plaats vinden op locatie Veendam. Indien u nog niet gebeld bent en u heeft deze week een afspraak staan, wij zijn u niet vergeten. Maar het is erg druk om alles te regelen rondom alle afspraken. U kunt uiteraard nog een telefoontje verwachten.

Bericht zondag 15 maart 2020

Voor mondzorgpraktijken is het volgen van de RIVM richtlijn met extra maatregelen (zoals het tijdelijk geen handen schudden) en het volgen van de standaard richtlijn Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken (zoals we normaal ook doen) voldoende. Wel hebben wij vandaag intern besloten tot een aantal aanvullende maatregelen, om u als patiënt en onze teamleden een zo gezond mogelijke behandel- en werkomgeving te bieden.

Een aantal extra maatregelen voor u van belang @ Tandprothetische Praktijk Toren…

  • We werken tijdelijk alleen op afspraak en zijn niet beschikbaar voor vragen of betalingen aan de balie. Heeft u vragen? Stel deze dan telefonisch, samen bepalen we de eventuele noodzaak van uw bezoek aan de praktijk. Kom dus niet zonder afspraak naar de praktijk.
  • Telefonisch wordt elke patiënt met een afspraak een dag van tevoren gescreend op eventuele klachten. Bij twijfel annuleren we de afspraak en plannen we een afspraak na 1 april 2020.
  • Bij inschrijving van nieuwe patiënten controleren wij alleen optisch uw legitimatiebewijs en nemen we dus geen zorg- en legitimatiebewijzen aan.
  • Begeleiding vragen we in de auto te wachten, in plaats van in de wachtkamer. We beperken daarmee het aantal wachtenden in de wachtkamer.
  • We nemen geen contant geld aan, producten kunnen op rekening worden meegenomen.
  • We desinfecteren tussendoor vaker de handvaten van onder meer deuren (ook buiten de behandelkamer).

Is er reden tot paniek of moet u uw afspraak annuleren?
Nee paniek is er zeer zeker niet. We hebben momenteel voldoende voorraad aan desinfecterende- en beschermende middelen om te voldoen aan de Wet Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken. Maar we denken momenteel wel 2x na over extra maatregelen die we als praktijk eventueel zelf kunnen nemen om de kans op verspreiding te voorkomen. We nemen dan ook weloverwogen en met een gezonde dosis nuchter verstand, waar nodig extra maatregelen om het Corona virus de baas te blijven.

Wij zien u dan ook graag gewoon op uw (vooraf) gemaakte afspraak in onze praktijk. Heeft u een dezer dagen een afspraak? Dan bellen wij u een dag van tevoren om met u te overleggen, het is goed mogelijk dat dit pas in de avonduren gebeurt, door drukte in de praktijk.

Uiteraard blijven wij ook de ontwikkelingen en maatregelen tegen het Corona virus op de voet volgen en is er kans op noodzakelijke aanpassingen van maatregelen.

Voor u als patiënt blijft daarnaast gelden:

  • Verkoudheidsklachten, keelpijn of een kuchje? Blijft u thuis, bel uw afspraak af en maak telefonisch een nieuwe afspraak.
  • We schudden elkaar ter begroeting niet de hand.
  • We hoesten niet in de hand, maar in een tissue of aan de binnenkant van onze elleboog.
  • We wassen regelmatig en goed onze handen.

De maatregelen gelden in elk geval tot het einde van maart 2020.