Update woensdag 20 oktober 2021

Update 20/10/2021: De praktijk is ondanks Corona geopend, wel werken wij nog steeds uitsluitend op afspraak met strikte voorzorgsmaatregelen, zoals dat de afgelopen maanden ook al van toepassing is geweest. De maatregelen voor uw en onze veiligheid leest u hieronder. 

Het beleid dat we in het kader van COVID-19 volgen, is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn, daarom werken we uitsluitend op afspraak. Daarmee volgen we het advies van de beroepsorganisaties, RIVM en IGJ, ondersteund door de Rijksoverheid. Alleen onder die voorwaarden mogen we momenteel patiënten behandelen en creëren we een zo veilig mogelijke plek voor u om behandeld te worden en voor onze medewerkers om hun werk te doen.

Hoe maakt u een afspraak?

Even aanwaaien voor het maken van een afspraak aan de balie of het stellen van een vraag aan de balie is er helaas nog steeds niet bij. U zult eerst moeten bellen en dan volgen er een aantal gezondheidsvragen. Daarna kan er pas een afspraak worden gemaakt of kunnen we uw vragen beantwoorden. Als de afspraak niet op dezelfde dag is, bevragen we u kort voor uw afspraak naar uw gezondheid. Kom daarom nooit zonder afspraak of telefonisch vooroverleg de praktijk binnen! Neem eerst telefonisch contact met ons op!

Hoe zit het met de veiligheid?

Mondzorgpraktijken voldeden altijd al aan de hoogste hygiënestandaarden: medische mondkapjes gebruiken, handen desinfecteren en het schoonmaken van instrumenten zit in de natuur van mondzorgverleners. In de behandelkamer ziet u geen veranderingen. Wel zult u merken dat u bij het betreden van de praktijk gevraagd wordt uw handen te desinfecteren of te wassen en daarna nergens meer aan te zitten. Probeer dus ook van uw mondkapje en telefoon af te blijven.

Een mondkapje?

Vanaf zaterdag 26 juni 2021 vervalt bijna overal de verplichting om een mondkapje te dragen. Het dragen van een mondkapje is dan ook een individuele vrijwillige keuze. Wel willen wij u vriendelijk verzoeken om nog steeds een mondkapje in de praktijk te dragen als u de praktijk betreedt of door de wachtkamer en de gangen beweegt. Als u op uw plaats zit, mag u gerust uw mondkapje afdoen. Dit geldt zowel voor onze locaties in Veendam als Oude Pekela. Onze medewerkers dragen in de behandelkamer en in de publieke gangen ook gewoon een mondkapje, voor u en hun eigen veiligheid.

Voor locatie Oude Pekela geldt het mondkapjes advies overigens nog iets nadrukkelijker, omdat in gezondheidscentrum ’t Dokhuis natuurlijk veel bezoekers bij diverse zorgverleners tezamen komen in een gemeenschappelijke wachtruimte en de bovenliggende verpleegafdeling waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen.

Besluit u ons advies op te volgen en een mondkapje te dragen, dan is het dragen van een mondkapje tijdens de behandeling niet handig. Doe het mondkapje daarom af als u in de behandelkamer bent, voordat u in de stoel gaat zitten. Mondkapjes moeten tijdens de behandeling zijn opgeborgen in een jas- of broekzak of op een andere afsluitbare plaats. Voordat u de behandelkamer verlaat, kunt u uw mondkapje dan weer opzetten.

Vóór uw afspraak

Voorafgaand aan uw afspraak nemen we telefonisch of per e-mail een Corona vragenlijst met u door. Dit is noodzakelijk om u de juiste zorg te kunnen bieden. En samen zorgen we ervoor dat er alleen mensen naar de praktijk komen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Daarom stellen we u de volgende vragen:

 • Heeft u klachten die kunnen wijzen op Corona?
 • Bent u in (thuis)isolatie of thuisquarantaine of zou u dat moeten zijn?

Het beantwoorden van deze vragen geldt ook voor mensen die reeds gevaccineerd zijn. Als u gevaccineerd bent, betekent het namelijk niet dat u het virus niet bij u kunt dragen en over kunt dragen aan anderen. 

Tijdens uw afspraak

Stellen wij u de volgende gezondheidsvragen:

 • Is er iets aan de antwoorden op de 2 eerder gestelde vragen veranderd?
 • Heeft u klachten die kunnen wijzen op Corona?
 • Voelt u zich momenteel gezond?

Wijziging in uw gezondheid of in die van uw huisgenoten of gezinsleden?

Mocht er tussen het doornemen van de vragenlijst en uw afspraak iets wijzigen in uw gezondheid of in die van uw huisgenoten of gezinsleden, waardoor u op één van de bovenstaande vragen ‘ja’ moet antwoorden of u een vermoeden van Corona heeft? Dan verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren.

Wanneer u last heeft van verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid / kortademigheid, verhoging (tot 38 graden) of koorts (vanaf 38 gaden) of plotseling verlies van reuk en / of smaak, dan kunnen en mogen wij u helaas niet behandelen. Stem bij twijfel van tevoren telefonisch af met de praktijk over uw gezondheidssituatie. U voorkomt mogelijke besmetting van andere patiënten en onze teamleden.

Komt u wel naar de praktijk met klachten? Dan zijn wij helaas genoodzaakt u bij twijfel alsnog direct naar huis te sturen, om op een later moment telefonisch een nieuwe afspraak te maken.

Heeft u een afspraak, dan vragen wij u zich te houden aan onze voorzorgsmaatregelen:

 • Wij werken uitsluitend op afspraak voor reparaties, behandelingen en verkoop van producten.
 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen in de praktijk.
 • Poets van tevoren thuis uw prothese en niet op de praktijk.
 • Maakt huis gebruik van het toilet.
 • Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van uw afspraak de praktijk binnen.
 • Kom ook nog steeds alleen naar de praktijk, alleen met noodzakelijke begeleiding.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Raak na desinfectie niet uw gezicht, handgrepen, oppervlakten of mobiele telefoon aan.
 • Neem uw jas en tas mee de behandelkamer in.
 • We begroeten u met een glimlach en schudden geen handen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • En verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zorgen voor:

 • Een beperkt aantal mensen in de wachtkamer, er staan minder stoelen in de wachtkamer.
 • Mensen met Corona- of verkoudheidsklachten komen niet naar de praktijk.
 • We werken met aangepaste behandelagenda’s voor extra ruimte voor de uitvoer van hygiënemaatregelen.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken zoals we dat altijd al deden en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Tijdelijk is het niet mogelijk om:

 • Zonder afspraak naar de praktijk te komen, u dient eerst medisch gescreend te worden voor uw bezoek aan de praktijk.
 • Aan de balie producten te kopen, een factuur te betalen of een vraag te stellen. Bel of mail eerst met de praktijk.

Behandeling hervatten?

Zat u middenin een behandelingstraject en is deze halverwege gestaakt? Inmiddels hebben we iedereen weer in kunnen plannen of hebben we contact met u gehad voor overleg. Bent u per abuis in de drukte van het Corona virus tussen wal en schip geraakt? En bent u nog niet gebeld? Wilt u dan contact met ons opnemen?

Updates

Via deze pagina zullen wij regelmatig updates plaatsen en houden wij u de komende periode op de hoogte van de door ons genomen maatregelen en openstelling van onze locaties.