Voor 2021 hebben wij overeenkomsten afgesloten met nagenoeg alle ‘zorg-inkopende’ zorgverzekeraars. Samen proberen we goede afspraken over kwaliteit, nazorg, garanties, doelmatigheid en kosten te maken.

De zorgverzekeraars waar wij in 2021 een overeenkomst mee hebben afgesloten:

 • Menzis, Anderzorg en Azivo (Menzis Groep).
 • Zilveren Kruis, De Friesland, OZF, Interpolis, FBTO en Avéro, inclusief volmachten Nedasco, IAK en Aevitae (Zilveren Kruis Groep).
 • CZ, Delta Lloyd, Ohra (CZ Groep).
 • Zorg & Zekerheid, AZVZ (Zorg & Zekerheid Groep).
 • Univé, ZEKUR, SZVK, Zorgzaam Verzekerd, VGZ, IZA, Blue, Plus, Turien & Co, VPZ, IZZ, Besured, National Academic, Promovendum en UMC (VGZ Groep).
 • Ditzo en de Amersfoortse (ASR Groep).

Daarnaast zijn er een aantal zorgverzekeraars die geen overeenkomsten aanbieden aan zorgverleners. Dit betekent dat u wel gewoon in onze praktijk behandeld mag worden, maar dat u vooraf eerst goed bij uw zorgverzekeraar naar uw vergoedingen moet informeren, op basis van de door ons verstrekte begroting na een vrijblijvend en kosteloos intake gesprek. Dit geldt voor de volgende zorgverzekeraars:

 • Nationale Nederlanden

De voordelen voor u als verzekerde voor gecontracteerde zorg zijn:

 • Vooraf duidelijk inzicht in kosten en vergoedingen.
 • Kwalitatief hoogwaardige, maar betaalbare zorg.
 • Snellere behandeling, omdat voor veel behandelingen geen lange aanvraagprocedures bij zorgverzekeraars gelden.
 • Betere garanties en nazorg.
 • U krijgt meer van uw behandeling vergoed als u de behandeling in onze praktijk uit laat voeren, omdat u géén strafkorting op vergoedingen van uw zorgverzekeraar ontvangt. Dit kan wel het geval zijn als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.

Soms kan het ook voorkomen dat de praktijk om moverende redenen van kwaliteit en garanties geen overeenkomst met een bepaalde zorgverzekeraar heeft afgesloten. Ook dan geldt dat u wel gewoon bij de praktijk terecht kunt, maar dat u zich vooraf goed voor moet laten lichten over de kosten op basis van de door ons verstrekte begroting na een vrijblijvend en kosteloos intake gesprek. Echter is daar in 2021 geen sprake van in onze praktijk.

Uiteraard ontvangt u van tevoren altijd een begroting als de kosten van de behandeling meer dan € 250 bedragen. Zo weet u vooraf altijd waar u aan toe bent wat betreft de te verwachten kosten, vergoedingen, een eventuele eigen bijdrage en het verplicht en / of eventueel vrijwillig verhoogd eigen risico. Waar mogelijk helpen wij u graag een eindje op weg in het land van de zorgverzekeraars, die soms erg verwarrend kan zijn. En een begroting maken wij uiteraard geheel vrijblijvend na een kosteloos intake gesprek bij één van onze behandelaars. Zo kunnen er na de behandeling geen misverstanden over de kosten ontstaan. Wel zo fijn voor u, als voor ons.

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid samengesteld. De informatie is echter wel onder voorbehoud van druk- en typefouten. U kunt dan ook geen rechten aan de hierboven genoemde informatie ontlenen.

Laatste update: 04-01-2021.